Cơ cấu tổ chức

Email In PDF.

Cơ cấu BCH Đoàn:

 

TT

Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Kim Cường

4/22/1984

Bí thư

0985417699

2

Nguyễn Sĩ Thìn

12/6/1988

Phó bí thư

0906561584

3

Nguyễn Văn Tâm

1/18/1992

Phó bí thư

01678919981

4

Lê Kim Trọng

10/18/1987

Chủ nhiệm UBKT

0983038360

5

Ngô Đức Lâm

1/2/1986

Ủy viên BTV VHTT

0914000495

6

Nguyễn Thị Hồng Quyên

9/19/1995

Ủy viên BTV

01642044979

7

Nguyễn Tiến Dũng

8/25/1994

Ủy viên BTV

01693512355

8

Nguyễn Lê Ngọc Trâm

2/16/1988

Ủy viên BCH

0932458260

9

Nguyễn Văn Thắng

8/2/1987

Ủy viên BCH

0975691696

10

Phan Đăng Thiếu Hiệp

6/4/1981

Ủy viên BCH

0905068098

11

Phan Thị Quỳnh

2/2/1990

Ủy viên BCH

0904020290

12

Lê Hoàng Tú

4/19/1994

Ủy viên BCH

01657 987440

13

Lê Thị Thủy Triều

9/22/1994

Ủy viên BCH

01206 148 412

14

Đỗ Hữu Thành

8/9/1995

Ủy viên BCH

01645 467 514

15

Đào Duy Sơn

9/10/1994

Ủy viên BCH

01652 390 722

16

Trần Thị Hà Giang

10/3/1995

Ủy viên BCH

01688712507

17

Đặng Phạm Thanh Hiền

11/4/1995

Ủy viên BCH

01645732455

18

Trần Chí Thiện

4/2/1990

Ủy viên BCH

01629570853

19

Lê Huy Bảo

27/10/1995

Ủy viên BCH

`01659161277

20

Hồ Thị Minh Trang

6/18/1995

Ủy viên BCH

01673463953

21

Ngô Thị Hiền Trang

6/10/1988

Ủy viên BCH

905889918

 

 Cơ cấu BCH Hội Sinh Viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Kim Cường

Chủ tịch Hội sinh viên
Phụ trách chung, đối ngoại

2

Lê Công Võ

P. Chủ tịch Hội SV
Phụ trách Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao và Thi đua - khen thưởng
Trưởng ban văn hóa – thể thao

3

Nguyễn Lê Ngọc Trâm

P. Chủ tịch Hội SV
Phụ trách Công tác Học tập NCKH, Tài chính – Hậu cần và văn hóa văn nghệ
Trưởng ban học tập và NCKH

4

Lê Thanh Nam

UV BTK
Trưởng ban Thi đua – tuyên truyền

5

Phạm Thị Thắng

UV BTK
Trưởng ban Tài chính – Hậu cần

6

Nguyễn Ngọc Chương

Phó Trưởng ban văn hóa – thể thao

7

Phan Thị Thu Thủy

Phó Trưởng ban văn hóa – thể thao

8

Võ Thị Bé

Phó Trưởng ban Tài chính – Hậu cần

9

Đặng Thị Hoài Nhi

Phó Trưởng ban Học tập - Nghiên cứu khoa học

10

Lê Văn Khánh

Phó Trưởng ban Học tập - Nghiên cứu khoa học

11

Nguyễn Xuân Hữu

Phó Trưởng Ban Thi đua – tuyên truyền
Ủy viên ban Học tập - Nghiên cứu khoa học

12

Hoàng Đức Phong

Ủy viên ban văn hóa – thể thao

13

Nguyễn Ngọc Việt

Ủy viên ban văn hóa – thể thao
Ủy viên Ban Thi đua – tuyên truyền

14

Trần Văn Thời

Ủy viên ban văn hóa – thể thao
Ủy viên Ban Thi đua – tuyên truyền

15

Hoàng Kim Nhung

Ủy viên ban văn hóa – thể thao
Ủy viên Ban Tài chính – Hậu cần

16

Ngô Phạm Uyên Trinh

Ủy viên ban Học tập - Nghiên cứu khoa học
Ủy viên Ban Thi đua – tuyên truyền

17

Nguyễn Thành Phát

Ủy viên Ban Thi đua – tuyên truyền
Ủy viên Ban Tài chính – Hậu cần