KẾ HOẠCH Tổ chức chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (09/01/1950– 09/01/2014)

Email In PDF.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Sinh viên năm học 2013 – 2014 của BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn; Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức lễ mítting kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam (09/01/1950– 09/01/2014) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo sinh viên và xã hội về truyền thống học sinh sinh viên, lồng ghép giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng…

- Tạo sân chơi, môi trường cho sinh viên giao lưu, thể hiện mình, thắt chặt tình đoàn kết giữa các trường.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động thiết thực đối với nhu cầu của học sinh sinh viên, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

- Bám sát theo chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2013 – 2014.

- Thực hiện phổ biến tuyên truyền chủ trương chính sách của nhà trường tới toàn thể sinh viên.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN

1. Thời gian:

- Dự kiến 18h00, ngày 09/01/2014 (thứ 5).

2. Địa điểm:

- Tiền sảnh nhà kính - Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn.

3. Thành phần tham gia:

- BCHLCĐ các khoa; BCN Các CLB, Đội, Nhóm,

- Sinh viên toàn trường.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :

1. Lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Trao chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2012 – 2013.

3. Tiếp tục  Phát động và Đăng ký cam kết triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2013 – 2014 tới các liên chi đoàn, chi hội.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

(Trích từ nguồn kinh phí của Hội sinh viên trường)

- Tổng kinh phí: 800.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm nghìn đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Hội sinh viên trường

- BCH Hội sinh viên trường xây dựng chương trình chi tiết buổi Mitting;

- BCH Hội sinh viên xin ý kiến của Đảng ủy về thời gian, chương trình của buổi Mittinh kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam và cử cán bộ trực tiếp tham gia chuẩn bị các nội dung có liên quan đến buổi Mittinh.

- BCH Hội SV mời lãnh đạo Đảng Uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban.

- Ban hành công văn triệu tập lực lượng các liên chi đoàn, chi hội đến dự;

- Chuẩn bị bài phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Phòng Hành chính Quản trị

- Hỗ trợ lắp ráp sân khấu;

- Hỗ trợ nước uống và các vật dụng cần thiết cho lễ mitting;

- Hỗ trợ kỹ thuật giám sát các thiết bị âm thanh, ánh sáng;

- Hỗ trợ trang trí phông mitting.

3. Phòng Công tác sinh viên

- Phối hợp với Hội sinh viên trường tổ chức lễ mítting.

4. Liên chi đoàn – chi đoàn, chi hội cơ sở trực thuộc:

* Đối với Liên chi đoàn:

- Triển khai kế hoạch tới các chi đoàn;

- Gửi danh sách tham dự lên BCH Đoàn - Hội sinh viên trường;

- Trực tiếp có hình thức kỷ luật những hội viên được triệu tập mà không tham gia mítting;

* Đối với các Chi đoàn, Chi hội:

- Triển khai kế hoạch mítting lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

- Đảm bảo lực lượng hội viên tham gia theo đúng số lượng.

Trên đây là kế hoạch nội dung chương trình lễ mítting chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam của BCH Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn.