Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Email In PDF.

Sáng ngày 04/7/2013 Đảng uỷ trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58 học viên là những quần chúng ưu tú.

Phát biểu khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường khẳng định: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường. Qua lớp học các đồng chí học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các chuyên đề.

1. Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam .

2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

3. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam .

4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam .

6. Một số nội dung cơ bản về công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.

Trên cơ sở bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy nhà trường hi vọng mỗi học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, phấn đấu rèn luyện tốt trong học tập và công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Camtinhdang1

Camtinhdang2

Camtinhdang3

Tin: Kim Cường - BBT