Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 cụm thi đua số 7, Bộ Thông tin và Truyền thông

Email In PDF.

Ngày 01/12/2016, tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụm thi đua số 7 gồm 05 thành viên gồm: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Năm 2016, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn là Cụm trưởng Cụm thi đua và Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là Cụm phó.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua năm 2016 và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đồng thời Hội nghị cũng bình chọn suy tôn các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong Cụm để đề nghị Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng thành tích năm 2016 gồm: danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 đơn vị, Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 02 đơn vị, Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị.

Để chuẩn bị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Hội nghị đã bình bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2017. Kết quả: Hội nghị đề xuất Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là Cụm trưởng; Trường Cao đẳng Công nghiệp In là Cụm phó.

Kết thúc Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

hoi nghi tong ket (1)

Đại biểu Cụm thi đua số 7 tham dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

 

hoi nghi tong ket (1)

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

 Tin: Đặng Á

 Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động