Kế hoạch thành lập câu lạc bộ bóng đá 5 người

Email In PDF.

Kế hoạch thành lập câu lạc bộ bóng đá 5 người

Để phát triển phong trào thể thao nói chung và môn Bóng đá nói riêng tại trường, tạo sân chơi và nơi tập luyện ngoại khoá có giáo viên hướng dẫn cho CBCNV nhà trường và sinh viên ưa thích môn Bóng đá

Nay Tổ Giáo Dục Thể Chất – Khoa Cơ Bản triển khai kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Bóng đá như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Câu lạc bộ là nơi quy tụ những CBCNV, sinh viên yêu thích môn Bóng đá, ham muốn được trao dồi kỹ thuật , tu rèn đạo đức, có thể tự tin hơn trong khâu giao tiếp trong công việc cũng như trong xã hội và có thể tham gia thi đấu Bóng đá các giải phong trào.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBCNV - HSSV trong trường nói chung và dân cư đóng trên địa bàn nói riêng . Câu lạc bộ cũng là một mô hình học tập tạo cho học sinh, sinh viên một môi trường để rèn luyện và hoàn thiện về sức khoẻ và đạo đức của mình.

II/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

- Tổ Giáo Dục Thể Chất – Khoa Cơ Bản trường đề nghị lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện cho tổ được sử dụng sân tập tầng 3 Trung tâm sinh viên của nhà trường làm địa điểm hoạt động của CLB.

- Tổ Giáo Dục Thể Chất – Khoa Cơ Bản tổ chức thành lập CLB về tổ chức và phương thức hoạt động.

III. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc hoạt động

• Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động.

• Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhưng chịu sự quản lý, giám sát của Lãnh đạo Khoa, Trường. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Câu lạc bộ.

• Các hoạt động của Câu lạc bộ phải được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra trong Câu lạc bộ đều phải báo cáo định kỳ với Lãnh đạo Khoa và Nhà trường.

2. Cách thức thực hiện

- CLB sẽ hoạt động vào các buổi chiều thứ 2; 4; 6 trong tuần  

- Thời gian: Từ 17h10 đến 18h50.

- Địa điểm: Tầng 3 trung tâm sinh viên Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn.

- Nội dung hoạt động xuyên suốt của CLB là những yếu quyết căn bản giúp người luyện tập nắm vững các kỷ thuật Cơ bản và thi đấu để nâng cao trình độ.

- Trách nhiệm CLB sẽ phân công giáo viên xây dựng và hướng dẫn nội dung các bài học cho từng buổi tập luyện.

- CLB sẽ tổ chức hoạt động thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3. Quy định của CLB:

- Các thành viên tham gia CLB phải thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của CLB.

- Hoạt động của CLB sẽ do Tổ Giáo Dục Thể Chất – Khoa Cơ Bản trường điều hành.

- Tất cả CBCNV - HSSV trong toàn trường có thể tham gia CLB.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Bộ môn Giáo dục thể chất trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết hoạt động các buổi sinh hoạt của CLB.

- Bộ môn Giáo dục thể chất phân công giảng viên chuẩn bị và tổ chức hướng dẫn thực hiện các nội dung trong các buổi sinh hoạt.

- Các Khoa, phòng ban, trung tâm trong trường tạo điều kiện về thời gian và khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia sinh hoạt CLB.

V. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

1. Hoàng Trọng Dũng                   Trưởng BM GDTC  - Chủ nhiệm

2. Nguyễn Ngọc Huy                     Giảng viên               - Thành viên

3. Nguyễn Trọng Minh                  Giảng viên               - Thành viên

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

* Đối với Nhà trường:

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian để CLB hoạt động đạt hiệu quả.

- Tạo điều kiện tính giờ chuẩn đối với những giảng viên Giáo dục thể chất tham gia chuẩn bị và tổ chức thực hiện trong các buổi sinh hoạt của CLB cụ thể:  1 buổi huấn luyện được tính = 2 giờ thực tế tương đương 1.5 giờ chuẩn/1 giảng viên

Kèm theo bảng chi tiết đính kèm

* Đối với các Khoa, Phòng ban, Trung tâm

- Tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia sinh hoạt CLB thường xuyên.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

I. Sinh hoạt thường xuyên:

Dự kiến nội dung sinh hoạt thường xuyên


TUẦN 

Thứ  2,4,6

NỘI DUNG 

GV PHỤ TRÁCH

Tuần 1

7- 11/11/2016

- KT không bóng: Chạy, nhảy, di chuyển.

- KT đá bóng bằng lòng bàn chân

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 2

14- 18/11/2016

- KT đá bóng bằng mu trong bàn chân

- KT đá bóng bằng mu giữa bàn chân 

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 3

21- 25/11/2016

- KT dẫn bóng bằng mu giữa, mu ngoài và lòng bàn chân

- Củng cố và hoàn thiện KT đá bóng bằng lòng, mu trong, mu giữa bàn chân

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 4

28- 2/12/2016

- Luật thi đấu và Phương pháp trọng tài.

- Thi đấu tập.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 5

5- 9/12/2016

 

- KT tranh cướp bóng: Trước mặt, bên cạnh .

- Thi đấu tập

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 6

12- 16/12/2016

- KT tranh cướp bóng: Trước mặt, bên cạnh.

- Thể lực

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 7

19- 23/12/2016

- Học mới KT nhận bóng nửa nảy bằng lòng, mu ngoài bàn chân.

- Thi đấu tập

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 8

26- 30/12/2016

- Một số chiến thuật trong thi đấu Bóng đá.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 9

2- 6/1/2017

- Củng cố và hoàn thiện KT tranh cướp bóng trước mặt, bên cạnh..
- Một số chiến thuật trong thi đấu bóng đá.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 10

9- 13/1/2017

- Củng cố KT đá bóng bằng lòng, mu trong và mu giữa bàn chân .
- Một số chiến thuật trong thi đấu bóng đá.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 11

16- 20/1/2017

- Củng cố KT nhận bóng bằng lòng (sệt, bổng), mu giữa bàn chân.

- Một số chiến thuật trong thi đấu bóng đá.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 12

13- 17/2/2017

- Bài tập phối hợp nâng cao trong thi đấu – sút bóng bằng mu chính diện..

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 13

20- 24/2/2017

- Củng cố và hoàn thiện KT đá bóng bằng lòng, mu trong, mu giữa bàn chân

- Một số chiến thuật trong thi đấu bóng chuyền.

- Thi đấu tập.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 14

27- 3/3/2017

- Bài tập phối hợp nâng cao trong thi đấu – sút bóng bằng mu chính diện.

- Thể lực.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 15

6- 10/3/2017

- Bài tập phối hợp nâng cao trong thi đấu – sút bóng bằng mu chính diện.

- Thi đấu tập.

Thầy Huy

Thầy Minh

Tuần 16

 

- Một số chiến thuật trong thi đấu bóng đá.

- Thi đấu tập

Thầy Huy

Thầy Minh

Tổng

 

 

 

 

II. Hoạt động thi đấu giao lưu:

Tham gia thi đấu giao lưu do các thành viên CLB quyết định và có kế hoach cụ thể cho từng đợt giao lưu.