Hoạt động sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Email In PDF.

Thực hiện Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 16/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị trong Nhà trường. Từ ngày 17/8/2016 đến ngày 18/8/2016 tại Hội trường tròn, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn đã tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 nhằm nâng cao nhận thức cho CBVC-GV về đường lối chủ trương của Đảng, của Bộ Thông tin và Truyền thông, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, của địa phương và định hướng phát triển của nhà trường trong năm học 2016-2017.

Tại Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017, các CBVC-GV trường đã được nghe các báo cáo viên là các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Ban Tuyên giáo Thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng. Đặc biệt, có sự tham gia trình bày của TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Với các chuyên đề:

- Chuyên đề “Xu thế thời đại và trí tuệ Việt Nam” do TS. Lê Doãn Hợp báo cáo.

- Chuyên đề Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng do ông Bùi Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo.

- Chuyên đề “Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục đại học. Tầm quan trọng của kiểm định chất lượng giáo dục” do TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Trưởng ban ĐBCLGD – Đại học Đà Nẵng báo cáo.

Mở đầu Tuần sinh hoạt chính trị, TS. Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt tinh thần học tập của Tuần sinh hoạt chính trị, đồng thời cảm ơn TS. Lê Doãn Hợp đã đến nói chuyện với CBVC-GV nhà trường.


tuansinhhoatcongdan (1)

TS. Hoàng Bảo Hùng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

 

tuansinhhoatcongdan (1)

TS. Lê Doãn hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông


Trong Tuần sinh hoạt chính trị năm học 2016-2017, CBVC-GV trường còn được nghe TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng báo cáo về “Định hướng phát triển của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn và kế hoạch năm học 2016-2017”.

Đặng Thị Á

Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động