Áp dụng công cụ thống kê trong quản lý chất lượng giảng dạy tại khoa Thương mại điện tử & truyền thông

Huỳnh Bá Thúy Diệu

Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, trường Cao đẳng CNTTHN Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt

Việc áp dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng giảng dạy sẽ giúp các cơ sở quản lý giáo dục nhận biết, xác định sự biến động về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Đồng thời xác định được nguyên nhân và đưa ra giải pháp thích hợp nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy. Áp dụng hiệu quả các công cụ thống kê trong hoạt động quản lý chất lượng giảng dạy tại Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông sẽ giúp cho Khoa trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trong Khoa.

Từ khóa: công cụ thống kê, quản lý chất lượng giảng dạy, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

Full text download