Một vài ứng dụng của đạo hàm cấp hai trong kinh tế

Nguyễn Quốc Thịnh

Khoa Cơ bản, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Tóm  tắt

Đạo hàm có nhiều ứng dụng trong toán học cũng như trong thực tế. Trong bài báo này tác giả giới thiệu một số ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế như: Sử dụng đạo hàm để đánh giá mức độ tăng trưởng của một đại lượng kinh tế và đưa ra các kết quả định tính giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án tối ưu trong kinh doanh và sản xuất;Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo;Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng trong điều kiện độc quyền; Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp sản xuất một mặt hàng nhưng bán trên nhiều thị trường.

Từ khóa: chi  phí thấp nhất, cực đại hóa lợi nhuận, đạo hàm, tối đa hóa lợi nhuận,

Full text download