Thí nghiệm vật lý ảo – Một công cụ để phát triển tính tự học của Sinh viên

Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Khoa Cơ bản, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu về một trong những phương pháp dạy học rất có ý nghĩa trong việc nâng cao tính tích cực của người học: giảng dạy bằng phương pháp sử dụng thí nghiệm ảo. Thông qua bài viết, tác giả trình bày việc sử dụng thí nghiệm ảo trong quá trình giảng dạy Vật lý đại cương để phát triển tính tự học cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Sử dụng thí nghiệm ảo vào giảng dạy là phương pháp mà ở đó người dạy định hướng người học chủ động tự tìm hiểu, tự thực hành, tự bản thân tìm ra quy luật và tự tổng hợp vấn đề được học. Vì vậy, tác giả muốn nhấn mạnh khả năng sử dụng thí nghiệm ảo trong quá trình dạy học vật lý vào việc kích thích sự tư duy, tìm tòi để nâng cao tính tự học của sinh viên tại trường.

Từ khóa: Thí nghiệm ảo; Phương pháp dạy học tích cực; Tự học

Full text download