Giải công thức truy hồi bằng phương pháp hàm sinh

Lê Thị Mai Thảo

Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt 

Bài báo phát biểu định nghĩa công thức truy hồi và định nghĩa hàm sinh, trình bày cách giải công thức truy hồi bằng phương pháp hàm sinh cho cả hai dạng: công thức truy hồi tuyến tính thuần nhất hệ số hằng và công thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất. Đồng thời, bài báo còn đưa ra phương pháp cũng như lời giải cho một số ví dụ minh họa đặc sắc về giải công thức truy hồi bằng phương pháp hàm sinh như bài toán lãi kép, bài toán đếm số các xâu nhị phân, bài toán tháp Hà Nội, bài toán chia mặt phẳng, ...

Từ khóa: Công thức truy hồi, tuyến tính, thuần nhất, không thuần nhất, hàm sinh.

Full text download