Thực trạng về vấn đề nhận thức đạo đức kinh doanh của Sinh viên khoa Thương mại điện tử và truyền thông – Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn

Nguyễn Thị Khánh Hà

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa TMĐT&TT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Tóm tắt

Đạo đức kinh doanh là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên uy tín của doanh nhân, nó đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được sự thành công trên thương trường, giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Tuy nhiên, những vụ việc vi phạm đạo đức kinh doanh lại ngày càng gia tăng. Thực chất của vấn đề đạo đức kinh doanh nằm ở nhận thức và hành động của doanh nghiệp. Trong bài báo này, tác giả đưa ra đánh giá thực trạng nhận thức đạo đức kinh doanh của sinh viên Khoa thương mại điện tử và Truyền thông - những doanh nhân tương lai của đất nước - và đưa ra một số kiến nghị về chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh của sinh viên trong khoa.

Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, nhận thức về đạo đức kinh doanh, sinh viên, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông.

Full text download