Ứng dụng định lý Abel về chuỗi lũy thừa để tính tổng của một số chuỗi số

Hồ Thị Hồng Liên

Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT  Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Bài viết trình bày ứng dụng của định lý Abel về chuỗi lũy thừa trong việc tính một số tổng của chuỗi mà ta khó có thể tính bằng phương pháp thông thường. Trước hết bài viết trình bày và chứng minh một số định lý và bổ đề liên quan, đặc biệt là định lí Abel trong chuỗi lũy thừa. Sau đó áp dụng vào tính tổng của một số chuỗi cụ thể.

Từ khóa: Chuỗi số, tổng của chuỗi số, định lý Abel, chuỗi lũy thừa, hội tụ, bán kính hội tụ, liên tục trái.

Full text download