Một số phương pháp dạy học tích cực được áp dụng trong bộ môn toán tại các trường Cao đẳng, Đại học

Lê Thị Mai Thảo

Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt 

Bài báo phân tích thực trạng dạy và học toán tại một số trường cao đẳng, đại học không chuyên hiện nay, trình bày một số định hướng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, bài báo cũng đề xuất một số phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp tia chớp, phương pháp thảo luận, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp sơ đồ tư duy,giúp người dạy có thể lựa chọn phương pháp thích hợp trong từng tình huống để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, dạy học tích cực, chất lượng, đổi mới. 

Full text download