Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Thương mại điện tử và truyền thông

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

quynh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa thì chất lượng đào tạo ngày càng trở nên cấp thiết cho sự tồn tại và phát triển của từng trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo là việc làm hết sức cần thiết. Bài báo sử dụng mô hình HedPERF để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Thương mại điện tử và truyền thông. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo gồm: Khía cạnh học thuật, chương trình đào tạo, khía cạnh ngoài học thuật, cơ sở vật chất trong lớp, cơ sở vật chất ngoài lớp và sự tiếp cận. Trong đó, khía cạnh học thuật và chương trình đào tạo là hai nhân tố có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến chất lượng dịch vụ đào tạo.

Từ khóa: HEdPERF, chất lượng dịch vụ đào tạo, Khoa thương mại điện tử và truyền thông

Full text download