Bàn về di chúc có người làm chứng theo quy đỊnh bộ luật dân sự 2015

Nguyễn Thị Phương Thảo

Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Thừa kế di sản là quyền về tài sản của công dân được quy định tại Điều 32 Hiến pháp năm 2013:“Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”. Quan hệ thừa kế là quan hệ phổ biến trong nhân dân, không những ở nước ta mà cả các nước trên thế giới. Thừa kế theo di chúc là một trong những nội dung cơ bản khi nghiên cứu chế định thừa kế. Bằng biện pháp phân tích và so sánh, bài viết phân tích những nội dung mới theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015 về hình thức di chúc có người làm chứng, từ đó cho thấy sự tiến bộ trong tư duy lập pháp với vấn đề thừa kế ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Thừa kế theo di chúc, di chúc, thừa kế, Bộ Luật Dân sự 2015.

Full text download