Danh sách Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Email In PDF.

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Mã số
đề tài

Phân loại
(cấp; lĩnh vực)

Họ và tên

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Tiến độ/
Kết quả

Ghi chú

 

Đề tài cấp trường

SV Nguyễn Toàn Trung, Khoa CNĐTVT

Nghiên cứu thiết kế  và sản xuất Video kỷ  niệm 10 năm hình thành và phát triển của  trường  Cao  đẳng  CNTT  Hữu  nghị  Việt-Hàn

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường

SV Nguyễn Tuấn Vũ, Khoa CNTT

Tìm hiểu và triển khai hạ tầng mạng với IPv6 trên thiết bị CISCO tại phòng thực hành mạng trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường

SV Trịnh Lâm Vũ, Khoa CNTT

Nghiên cứu và xây dựng diễn đàn sinh viên VIETHANIT

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường

SV Nguyễn Đình Sang, Khoa CNĐTVT

Thiết kế  bộ  ấn phẩm đồ  họa thị  giác kỷ  niệm 10 năm thành lập trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị  Việt-Hàn

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
Công nghệ Robot

ThS. Đoàn Văn Ngọc Dũng, Khoa CNĐTVT

Thiết kế, chế tạo robot lau sàn UD04.1 điều khiển bằng tay

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
Khoa học giáo dục

ThS. Trần Thị Kim Oanh,  Phòng CT&CTSV

Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho SV trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn trong giai đoạn hiện nay

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
Công nghệ ĐTVT

TS. Đào Ngọc Lâm, Phòng HTQT&KHCN

Nghiên cứu quảng bá hệ thống thiết bị LAB điện tử, viễn thông nhằm nâng cao thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
Thương mại điện tử

ThS. Lê Thị Hải Vân, Khoa TMĐT&TT

Xây dựng hoạt động quan hệ công chúng trên internet cho trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

ThS. Lê Tự Thanh, Khoa CNTT

Tìm hiểu và triển khai hệ thống điện toán đám mây trên nền tảng phần mềm nguồn mở

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

ThS. Lương Khánh Tý, Khoa CNTT;
TS. Đào Ngọc Lâm, Khoa CNĐTVT;
Võ Văn Huấn, SV lớp CCCT15B

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sinh viên bằng thẻ từ tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

01/2017 –

Đang thực hiện

 

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

Lê Nhật Anh, Trung tâm CNTT;
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, P.HTQT&KHCN

Xây dựng hệ thống quản lý và biên tập Tập san Khoa học-Giáo dục

01/2017 –

Đang thực hiện

Đề tài theo nhu cầu của nhà trường

CHV-GV-15-02

Đề tài cấp trường;
CNTT

ThS. Trương Thị Viên, Khoa TMĐT&TT;
ThS. Trần Phạm Huyền Trang, Khoa TMĐT&TT;
ThS. Nguyễn Thanh Hoài, Khoa TMĐT&TT;

Xây dựng giải pháp truyền thông cổ động cho thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn giai đoạn 2016-2018

06/2015 – 05/2016

Đang thực hiện

Số 49/QĐ-CĐVH ngày 11/2/2015

CHV-GV-15-11

Đề tài cấp trường;
Khoa học giáo dục

ThS. Ngô Viết Phương, Phòng ĐT;
ThS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo, Phòng ĐT;
ThS. Hoàng Thị Quỳnh Hương, TT TVVL&QHDN

Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu chỉnh các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

09/2015 – 12/2015

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-12

Đề tài cấp trường;
CNTT

ThS. Võ Ngọc Đạt, Trung tâm ĐTQT;
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân, Khoa TMĐT&TT

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giả lập internet banking cho học phần xây dựng website thương mại điện tử

09/2015 – 09/2016

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-14

Đề tài cấp trường;
Kiến trúc

ThS. Trần Thị Trà Vinh, Khoa CNĐTVT;
ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp, Khoa CNĐTVT;
Võ Thành Thiên, Khoa CNĐTVT;
ThS. Võ Thành Vũ, Khoa CNĐTVT;

Thiết kế cải tạo cảnh quan khuôn viên trước khu nhà hành chính trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

09/2015 – 12/2015

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-15

Đề tài cấp trường;
Kiến trúc

ThS. Trần Thị Hạ Quyên,  Khoa CNĐTVT;
ThS. Trần Vạn Chí, Khoa CNĐTVT;

Thiết kế cải tạo hồ nước trung tâm và cảnh quan xung quanh hồ nước trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

10/2015 – 04/2016

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-16

Đề tài cấp trường;
Kiến trúc

ThS. Võ Thành Vũ, Khoa CNĐTVT;
ThS. Đoàn Văn Ngọc Dũng,  Khoa CNĐTVT

Ý tưởng thiết kế kiến trúc  cổng chính trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

09/2015 – 03/2016

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-17

Đề tài cấp trường;
CNTT

TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng;
ThS. Nguyễn Văn Phi, Trung tâm CNTT;
ThS. Ngô Viết Phương, Phòng ĐT

Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống thông tin của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

10/2015 – 06/2016

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-18

Đề tài cấp trường;
Văn hóa giáo dục

ThS. Nguyễn Văn Tân, Phòng KHTC;
TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng;
ThS. Hoàng Thị Quỳnh Hương, TT TVVL&QHDN;
Trần Thị Lệ Thu, Phòng KHTC

Xây dựng văn hóa trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

10/2015 – 10/2016

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-19

Đề tài cấp trường;
Giáo dục thể chất

ThS. Nguyễn Trọng Minh, Khoa CB;
ThS. Hoàng Trọng Dũng, Khoa CB;
Nguyễn Ngọc Huy, Khoa CB

Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển cầu lông nam sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn giai đoạn chuyên môn ban đầu

09/2015 – 09/2016

Đang thực hiện

Số 398/QĐ-CĐVH ngày 26/10/2015

CHV-GV-15-10

Đề tài cấp trường;
CNTT

Võ Duy Thanh, BGH;
Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT

Nghiên cứu học máy và ứng dụng trong phân lớp văn bản;

2015-2016

Loại B

Số 359/QĐ-CĐVH;
13/07/2016

CHV-GV-15-13

Đề tài cấp trường;
Công nghệ cơ khí

Đoàn Văn Ngọc Dũng, Khoa CNĐTVT

Giải pháp đỗ xe ngầm cho nhà phố;

2015-2016

Loại B

Số 304/QĐ-CĐVH;
22/06/2016

CHV-GV-15-01

Đề tài cấp trường;
CNTT

Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Trịnh Thị Ngọc Linh, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT;
Lê Viết Trương, Khoa CNTT;
Lê Tự Thanh, Khoa CNTT

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Workflow tin học hóa quy trình ISO 9001-2008 trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn;

2015-2016

Loại B;

Số 304/QĐ-CĐVH;
22/06/2016

CHV-GV-15-08

Đề tài cấp trường;
Đồ họa

Lê Thị Thanh Vân, Khoa CNĐTVT;
Võ Thành Thiên, Khoa CNĐTVT

Nghiên cứu thiết kế bộ sản phẩm quảng bá và nhận diện thương hiệu trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn;

2015-2016

Loại B;

Số 304/QĐ-CĐVH;
22/06/2016

CHV-GV-15-04

Đề tài cấp trường;
KH tự nhiên

Hoàng Nhật Quy, Khoa CB;
Lương Khánh Tý, Khoa CNTT;
Lê Thị Nguyệt Nga, Khoa CB;
Nguyễn Quốc Thịnh; Khoa CB

Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính;

2015-2016

Loại B;

Số 304/QĐ-CĐVH;
22/06/2016

CHV-GV-15-03

Đề tài cấp trường;
Thương mại điện tử

Nguyễn Thị Khánh Hà, Khoa TMĐT;
Dương Thị Thu Trang, Khoa TMĐT;
Trần Phạm Huyền Trang, Khoa TMĐT

Giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngành marketing của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn;

2015-2016

Loại C;

Số 304/QĐ-CĐVH;
22/06/2016

CHV-GV-15-01

Đề tài cấp trường;
Khoa học giáo dục

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Khoa TMĐT;
Vũ Thị Quỳnh Anh, Khoa TMĐT

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

2015-2016

Loại C;

Số 46/QĐ CĐVH; 22/01/2016

CHV-GV-14-01

Đề tài cấp trường;
Thương mại điện tử

Nguyễn Thị Khánh Hà, Khoa TMĐT;
Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa TMĐT

Nghiên cứu phần mềm SV.HRIS và áp dụng trong giảng dạy học phần Quản trị nguồn nhân lực

2014-2015

Loại B

Số 58/QĐ-CĐVH,  11/02/2015

CHV-GV-13-03

Đề tài cấp trường;
Triết học

Trần Văn Thái, Khoa ĐC;

Mô hình hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2013-2014

Loại B

374/QĐ-CĐVH 11/11/2014

CHV-CB-13-04

Đề tài cấp trường;
CNTT

Nguyễn Hữu Thọ, BGH;
Nguyễn Văn Phi, TTCNTT;
Lê Nhật Anh, TTCNTT

Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị phòng học

2013-2014

Loại B

Số 374/QD CDVH, 11/11/2014

CHV-CB-13-02

Đề tài cấp trường;
Khoa học giáo dục

Trần Thị Kim Oanh, Phòng CTSV;
Hoàng Đình An, Phòng CTSV;
Lê Văn Hiền, Phòng CTSV;
Bùi Văn Cường, Phòng CTSV

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên ở KTX trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn

2013-2015

Loại B

Số 58/QĐ-CĐVH,  11/02/2015

CHV-GV-13-01

Đề tài cấp trường;
CNTT

Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Phạm Thị Hồng Hạnh, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT

Xây dựng phần mềm quản lý Sáng kiến cải tiến & Nghiên cứu khoa học

2013-2014

Loại C

Số 374/QĐ-CĐVH 11/11/2014

 

Đề tài cấp trường;
Viễn thông

Nguyễn Vũ Anh Quang;
Trần Thị Trà Vinh

Nghiên cứu và xây dựng các bài thí nghiệm viễn thông qua ngôn ngữ Matlab & phần mềm Optisys

2012-2014

Dừng

 

 

Đề tài cấp trường;
Khoa học giáo dục

Dương Thị Phượng, Khoa CB;
Lê Hồng Phước, Khoa CB;
Nguyễn Thị Phương Thảo, Khoa CB;
Nguyễn Thị Mai, Khoa CB

Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong sinh viên ở trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2012-2013

Loại C

450/QĐ-CĐVH ngày 23/12/2013

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

Trần Văn Đại, Khoa CNTT;
Nguyễn Vũ, Khoa CNTT;
Trần Thị Mỹ Hiệp, TT Y Tế;

Nghiên cứu và xây dựng chương trình quản lý thuốc và thông tin y tế cho Trạm y tế- trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2012-2013

Đạt

402/QĐ-CĐVH 13/11/2013

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

Nguyễn Vũ, Khoa CNTT;
Đặng Quang Hiển, Khoa CNTT;
Trịnh Thị  Ngọc Linh, Khoa CNTT;
Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tra cứu thông tin học tập trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2012-2013

Loại B

135/QĐ-CĐVH 25/04/2013

 

Đề tài cấp trường;
Khoa học giáo dục

Trần Quang Tính

Ứng dụng mô hình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng trong việc xây dựng mô hình đánh giá sự thỏa mãn của sinh viên đối với công tác đào tạo của trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

2012-2013
2011?

Đạt

 

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

Hoàng Nhật Quy, Khoa CB;
Phan Thị Quỳnh Thy, Khoa CB;
Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Khoa CB;
Dương Hữu Ái, Khoa CB;
Trần Thị Phương, Khoa CB;
Lê Thị Mai Thảo, Khoa CB;
Hồ Thị Hồng Liên, Khoa CB;
Trần Thị Bích Hòa, Khoa CB

Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về CNTT cho các học phần thuộc bộ môn KH-TN

2012-2013

Loại C

135/QĐ-CDVH 25/04/2013

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

Trần Thanh Tuấn;
Nguyễn Ngọc Hòa

Xây dựng cổng thông tin điện tử về đào tạo ngắn hạn và hỗ trợ việc làm

2012

Không phê duyệt

 

 

Đề tài cấp trường;
CNTT + Elearning

Lê Viết Trương

Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ hỗ trợ biên soạn bài giảng điện tử trên hệ thống Elearning của trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2012

Không phê duyệt

 

 

Đề tài cấp trường;
CNTT

Lê Nhật Anh, TTCNTT;
Lê Công Võ, TTCNTT

Nghiên cứu và xây dựng framework PHP hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2011-2012

Loại B

376/QĐ-CĐVH ngày 18/09/2012
82,25

 

Đề tài cấp trường;
Giáo dục thể chất

Hoàng Trọng Dũng, Khoa CB;
Nguyễn Trọng Minh, Khoa CB;
Nguyễn Ngọc Huy, Khoa CB;

Nghiên cứu, ứng dụng nhóm bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và tập luyên môn cầu lông 1 cho sinh viên trường CD CNTT Hữu nghị Việt Hàn

2011-2012

Loại C

10/2012

CVH-GV-10-02

Đề tài cấp trường;
CNTT;

Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;
Trần Thế Sơn, Khoa CNTT;
Trần Quốc Việt, Khoa CNTT;
Đặng Quang Hiển, Khoa CNTT

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng địa chỉ IPV6 trong hệ thống mạng tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

2010-2012

Loại B

267/QĐ-CĐVH 11/07/2012

SV

Đề tài cấp trường;
CNTT

Lê Viết Trương,  Khoa CNTT

Quản lý thư viện trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2012

Loại A

256/QĐ-CĐVH  03/07/2012

SV

Đề tài cấp trường;
CNTT

Lê Tự Thanh,  Khoa CNTT

Nghiên cứu triển khai cài đặt phần mềm tự động trong các phòng thực hành tại trường

2012

Loại B

256/QĐ-CĐVH 03/07/2012

SV

Đề tài cấp trường;
CNTT

Hồ Văn Phi

Tìm hiểu windows form trong VB. Net và ứng dụng để xây dựng chương trình quản lý giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank Phú Yên

2012

Loại B

256/QĐ-CĐVH  03/07/2012

 

Đề tài cấp trường;
Khảo thí

Hồ Văn Phi, TT CNTT
Lê Viết Trương, Khoa CNTT

Xây dựng hệ thống đánh giá đề thi trắc nghiệm

2011

Dừng

 

CVH-CB-10-01

Đề tài cấp trường;
CNTT

Nguyễn Văn Phi, TTCNTT;
Lê Nhật Anh, TTCNTT;
Huỳnh Nguyên Toản, TTCNTT;

Xây dựng phần mềm quản lý ký túc xá

2010-2011

Đạt

94/QĐ-CĐVH 03/03/2011

Xem chi tiết cụ thể tại đây