Thông báo V/v Nhận BHYT, BHTT đợt II 2017 -2018

Kính gửi:

- Cố vấn học tập các lớp

- Học sinh; Sinh viên các khóa

 Hiện nay đã có thẻ BHYT đợt II (mua trong tháng 10) năm học 2017-2018, đề nghị tất cả các lớp khẩn trương xuống trạm y tế để nhận:

1. Thời gian :

- Buổi sáng 7h30 - 11h30 chiều 13h30 -16h30

- Từ ngày 28/11/2017 đến 30/12/2017

2. Địa điểm và hình thức cấp thẻ BHYT:

+ Mỗi cá nhân tự xuống nhận thẻ BHYT

+ Địa điểm nhận thẻ: Tổ y tế -  KTX 1

Đề nghị cố vấn học tập đôn đốc HSSV thực hiện đúng nội dung và thời gian.

Trân trọng thông báo!