Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2017-2018

Căn cứ  công văn số 943/BHXH - QLT ngày 30/06/2017 về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018.

Mức thu (đợt 3)  : 409.500 đồng/10 tháng

Thời gian nộp tiền  từ ngày 21/11/2017 đến ngày 28/11/2017 tại Phòng Kế hoạch – tài chính tầng 2(Buổi sáng từ 8 giờ - 11giờ và buổi chiều từ 14giờ -16 giờ) vào các ngày thứ 2, 4, 6.

Hoặc nộp qua ngân hàng  theo thông tin  sau:

Đơn vị nhận tiền : Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

Số tài khoản : 2006201001299

Tại : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.