Thông báo V/v nộp học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018

Căn cứ quyết định số 461/QĐ - CĐVH  ngày 13/10/2017 của Hiệu trưởng về việc thu học phí chính quy khóa 9,10 năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn thông báo về việc học phí như sau:

I. Mức thu  học phí 

Hệ cao đẳng : 187.500 đồng/ tín chỉ.

II. Thời gian và địa điểm:

Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 30/11/2017

Thứ 2, thứ 4, thứ 6  (từ  8 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 16 giờ)

Địa điểm : Phòng Kế hoạch – Tài chính (Khu hành chính - tầng 2 gần P. Đào tạo).

Sinh viên có thể nộp học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận : Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

Tại : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Ngũ Hành Sơn,thành phố Đà Nẵng.

Số tài khoản của Trường : 2006201001299.