Thông báo V/v Nhận BHYT, BHTT đợt I 2017 - 2018

Kính gửi:
- Cố vấn học tập các lớp  
- Học sinh; Sinh viên các khóa
Hiện nay đã có thẻ BHYT đợt I (mua trong tháng 9) năm học 2017-2018, đề nghị tất cả các lớp khẩn trương xuống trạm y tế để nhận:
1. Thời gian:
- Buổi sáng 7h30 - 11h30,  chiều 13h30 -16h30
- Từ ngày 03/11/2017 đến 30/11/2017
2. Địa điểm và hình thức cấp thẻ BHYT: 
+ Mỗi cá nhân tự xuống nhận thẻ BHYT
+ Địa điểm nhận thẻ: Tổ y tế -  KTX 1
Đề nghị cố vấn học tập đôn đốc HSSV thực hiện đúng nội dung và thời gian.
Trân trọng thông báo!