Thông báo v/v Tổ chức kế hoạch ngày thứ 7 xanh (T7-4.11.2017)

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn năm học 2017 - 2018; Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc Hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC 2017 và công tác chuẩn bị đón các đoàn khách Quốc tế đến thăm trường. BTV Đoàn Trường Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy xanh” với một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia:
- Đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn trường;
- Phụ trách hoạt động: Đ/c Ngô Đức Lâm – UVBTV đoàn trường; Phối hợp đ/c Nguyễn Bảo Tích và các đ/c UVBCH Đoàn, Hội sinh viên trường.

- Khu vực: Ký túc xá và khu B3, sân vận động (Kế hoạch, Sơ đồ phân công kèm theo);
- Dọn dẹp phát quang, dãy cỏ; vệ sinh khu vực được phân công;
2. Thời gian - Địa điểm – Nội dung thực hiện:

- 08h00 ngày 04/11/2017 (thứ 7); tập trung tại cổng trường nhận dụng cụ;

- Khu vực: Ký túc xá và khu B3, sân vận động (Kế hoạch, Sơ đồ phân công kèm theo);

- Dọn dẹp phát quang, dãy cỏ; vệ sinh khu vực được phân công;

Lưu ý: 

- Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc triển khai và lập danh sách cụ thể gửi về đ/c Nguyễn Bảo Tích - Trưởng ban Phong trào đoàn trường lúc 15h00 ngày 03/11/2017.

- Trang phục tham gia hoạt động ngày thứ 7 xanh: Áo xanh thanh niên.

 

Trân trọng./.