Thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ sự kiện APEC tại VIETHANIT

Để tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến thăm Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Thành phố Đà Nẵng, Đoàn thanh niên trường tuyển các bạn sinh viên làm tình nguyện viên phục vụ công tác Lễ tân đón tiếp như sau:

I. Yêu cầu:
1. Là sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn.
2. Nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc; sẵn sàng nhận và thực hiện sự phân công việc của BCH Đoàn trường.
Số lượng tình nguyện viên: 100 người (BCH Đoàn trường sẽ lấy danh sách đăng ký từ 1 - 100).
II. Thời gian - địa điểm:
1. Thời gian: 02 ngày, ngày 10-11/11/2017.
2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.
III. Quyền lợi:
1. Được cấp giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện viên;
2. Được cộng điểm rèn luyện năm học 2017-2018;
3. Được hỗ trợ nước uống và suất ăn buổi trưa trong thời gian diễn ra sự kiện.

(Sinh viên đăng ký qua đường link dưới đây)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6RGV4Mtng9ScbMGp7XrjM804I3nimnKQjErFIXATvW-yE0A/viewform