Thông báo V/v Tổ chức kế hoạch ngày thứ 7 xanh Hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC 2017

Kính gửi: Liên chi đoàn các khoa; Chi đoàn trực thuộc; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn năm học 2017 - 2018; Căn cứ kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy Ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng về việc Tổ chức Lễ phát động và Tổng ra quân cấp thành phố thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp hưởng ứng Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017”; (Kèm theo kế hoạch chi tiết). Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc Hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC 2017. BTV Đoàn Trường Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy xanh” với một số nội dung, cụ thể như sau:


1. Thành phần tham gia:

- 50 đoàn viên, thanh niên, sinh viên các chi đoàn trực thuộc trường; cụ thể:

+ Liên chi đoàn khoa CNTT: 16 sinh viên;

+ Liên chi đoàn khoa CNĐTVT: 15 sinh viên;

+ Liên chi đoàn khoa TMĐT&TT: 10 sinh viên;

+ Chi đoàn cán bộ, giảng viên: 09 đoàn viên: (3 đoàn viên/chi đoàn);

- Phụ trách hoạt động: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội sinh viên trường; Phối hợp thực hiện: Đ/c Ngô Đức Lâm – UVBTV đoàn trường; và các đ/c UVBCH Đoàn, Hội sinh viên trường.

2. Thời gian - Địa điểm – Nội dung thực hiện:

- 06h00 ngày 28/10/2017 (thứ 7); tập trung tại cổng trường đi chuyển đến nơi thực hiện;

- Khu vực: Đường Nguyễn Khắc Viện, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Kế hoạch, Sơ đồ phân công kèm theo);

- Dọn dẹp phát quang, dãy cỏ; vệ sinh khu vực được phân công;

3. Phương tiện di chuyển: Xe trường

Lưu ý:

- Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc triển khai và lập danh sách cụ thể gửi về đ/c Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội sinh viên lúc 15h00 ngày 27/10/2017.

- Trang phục tham gia hoạt động ngày thứ 7 xanh: Áo xanh thanh niên.