Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự cuộc họp Câu lạc bộ Tiếng Anh

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ tiếng Anh, trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn trong thời gian tới, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh trân trọng kính mời quý thầy cô và sinh viên có quan tâm đến tham dự cuộc họp Câu lạc bộ mở rộng theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian: 10 giờ 00, ngày 21/10/2017

2. Địa điểm: Phòng Câu lạc bộ tiếng Anh (Bên cạnh phòng Lab Ngoại ngữ)

3. Nội dung: Bàn về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh

4. Thành phần tham dự:

4.1. Thành phần khách mời:

  • Đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Quốc tế
  • Đại diện lãnh đạo Khoa Cơ bản
  • CBGV có quan tâm

4.2. Thành phần triệu tập:

  • Thành viên CLB Tiếng Anh
  • Tất cả sinh viên có quan tâm

Trân trọng thông báo!