Thông báo V/v Triệu tập đoàn viên sinh viên tham dự chương trình khai giảng năm học 2017-2018 và đón Tân sinh viên khóa 11 (2017-2020)

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-ĐTN ngày 02/10/2017 của Đoàn trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc tổ chức chương trình khai giảng năm học 2017-2018 và đón tân sinh viên Khóa 11 (2017-2020) đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn thông báo triệu tập toàn thể đoàn viên – sinh viên tham gia như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

-  Thời gian: 07h30 - 10h30, ngày 13/10/2017

-  Địa điểm: Tầng 3- Trung tâm sinh viên

2. Nội dung: Tham dự “Khai giảng năm học 2017-2018 và Đón Tân sinh viên khóa 11”.

3. Thành phần tham dự:

3.1. Đại biểu, khách mời:

- Đảng ủy; Ban Giám hiệu nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị trong trường;

- CBGV Khoa, Đơn vị trong trường; Đại diện nhà tài trợ.

3.2. Thành phần triệu tập:

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường;

- Toàn thể sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn.

4. Trang phục

- Trang phục lịch sự, gọn gàng; khuyến khích sinh viên các khóa mang trang phục đồng phục của lớp, của khoa.

- Riêng sinh viên khóa 11: Mang trang phục đồng diễn (Đoàn thanh niên trường đã chuẩn bị).

* Lưu ý: Toàn thể sinh viên khóa 11 tập trung 17h00 ngày 12/10/2017 tại Tầng 3 – Trung tâm sinh viên để chạy thử chương trình và nhận áo đồng diễn.

Trân trọng thông báo!