Thông báo về việc đăng ký sử dụng xe Buýt có trợ giá, ưu tiên cho học sinh, sinh viên

Căn cứ công văn số 606/TTĐTH&VTCC-QLV ngày 28/9/2017 về việc tuyên truyền sử dụng xe Buýt có trợ giá, ưu tiên cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng của giám đốc Trung tâm điều hành đèn THGT & vận tải công cộng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến học sinh, sinh viên toàn trường như sau:

1. Thời gian nghe tư vấn và đăng ký: Thứ Tư, ngày 04/10/2017

+ Sáng:           Từ 8 giờ -11h giờ

+ Chiều:         Từ 14 giờ - 17giờ.

2. Địa điểm :

- Trước cổng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn.

3. Nội dung:

- Tư vấn lộ trình các tuyến xe buýt chạy trong thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện thủ tục cấp thẻ vé tháng xe buýt.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng đăng nhập trang web   https://www.danangbus.vn/ của Trung tâm điều hành đèn THGT & vận tải công cộng hoặc qua https://www.facebook.com/DanaBusOfficial/