Thông báo V/v sinh viên khóa 11 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch số 358/KH-CĐVH ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018 của Hiệu trưởng, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 11 tham gia, cụ thể như sau:

-       Thời gian: Từ ngày 02-06/10/2017.

-       Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30.

-       Trang phục: Lịch sự, sinh viên không mặc áo thun.

-       Địa điểm: Hội trường tròn.

-       Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 11.

-       Sinh viên mang theo giấy, bút để ghi chép.

-       Mỗi sinh viên mang theo 3 ảnh thẻ (4x6 hoặc 3x4).

-       Cuối đợt sinh hoạt tất cả sinh viên phải làm bài thu hoạch.

-       Sinh viên vắng học sẽ bị trừ điểm rèn luyện HK I năm học 17-18.

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo cho sinh viên khóa 11 tham gia đầy đủ.