Thông báo Về việc sinh hoạt lần II Câu lạc bộ Tiếng Anh học kỳ II năm học 2016 -2017

Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo cho những sinh viên yêu thích tiếng Anh và có mong muốn tham gia sinh hoạt thường xuyên tại Câu lạc bộ tiếng Anh Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn nhanh chóng tới Trung tâm Đào tạo quốc tế đăng ký cho kịp buổi sinh hoạt lần I của CLB với các nội dung cụ thể như sau:

I Thời gian & địa điểm sinh hoạt:
Thời gian: 17h00 - 19h00 , Thứ sáu ngày 12/05/2017
Địa điểm: Phòng sinh hoạt CLB tiếng Anh (bên cạnh phòng Lab ngoại ngữ).
II Nội dung sinh hoạt:
Chủ đề sinh hoạt: STUDENT’S LOVE
Nội dung sinh hoạt:

-         Phần gameshow

-         Thảo luận về các vấn đề xoay quanh sinh viên

III. Hình thức đăng ký.

Sinh viên có thể đăng ký theo hai hình thức sau:                                                          

-         Trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế, khu giảng đường E1, phòng 103.

-         Đăng ký tại lớp thông qua giảng viên bộ môn ngoại ngữ.

Trên đây là nội dung sinh hoạt CLB tiếng Anh lần I, Trung tâm Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo./.