Thông báo V/v sinh viên tham gia dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; phòng Chính trị &Công tác sinh viên thông báo yêu cầu toàn thể sinh viên của trường tham dự đầy đủ, cụ thể như sau:

1.Thời gian, địa điểm:

1.1. Lễ kỷ niệm:

- Thời gian: Sinh viên có mặt lúc 7h30 ngày 28/4/2017 ( Sáng thứ 6)

- Địa điểm: Tầng 3 – Trung tâm Sinh viên (có sơ đồ bố trí chỗ ngồi kèm theo).

1.2. Khánh thành Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc:

Sau lễ kỷ niệm, sinh viên tập trung tại sân trước Đài kỷ niệm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc (có sơ đồ bố trí kèm theo).

2.Trang phục:

- Nam: Áo sơ-mi bỏ vào quần, đi giày hoặc dép San-đan

- Nữ: Áo sơ-mi bỏ vào quần hoặc bộ áo dài; bộ váy đi giày hoặc dép San-đan

( Khuyến khích lớp mặc đồng phục học đường)

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi; điểm danh sinh viên và báo cáo Ban giám hiệu.

- Phối hợp với cố vấn học tập và Đoàn trường bảo đảm trật tự trong buổi Lễ.

3.2. Phòng Hành chính -Quản trị:

-  Chuẩn bị ghế để bố trí chỗ ngồi cho sinh viên và cựu sinh viên.

3.3. Các Khoa và cố vấn học tập:

-  Khoa và cố vấn học tập thông báo yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ;

- Cố vấn học tập chỉ đạo Ban cán sự lớp phối hợp với phòng CT&CTSV bố trí chỗ ngồi; giữ gìn trật tự trong buổi Lễ và điểm danh sinh viên của lớp tham dự.

3.4. Đoàn Thanh niên:

Thông báo cho tất cả đoàn viên, sinh viên tham dự lễ; Phối hợp với P.CT&CTSV sắp xếp chỗ ngồi của sinh viên; Giữ gìn trật tự trong quá trình tổ chức buổi Lễ.

Kính đề nghị lãnh đạo Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập thông báo và tổ chức cho toàn thể sinh viên đi dự đông đủ, đúng giờ; các đơn vị phối hợp với Phòng CT&CTSV thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần tích cực cho buổi Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập trường thành công tốt đẹp./.