Thông báo Về việc xác nhận giấy tờ cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, để làm tốt công tác xác nhận theo yêu cầu của sinh viên như: Xác nhận Vay vốn ưu đãi; Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; Làm sim sinh viên; Ưu đãi giáo dục.....Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên thời gian tiếp nhập và trả giấy tờ xác nhận cho sinh viên, như sau:

1 . Lịch nhận và trả giấy tờ cho sinh viên:

Các loại giấy tờ xác nhận

Thời gian

nhận

Thời gian

trả

Đại điểm nhận và trả

- Giấy xác nhận để  vay vốn ngân hàng

- Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quận sự

- Ký xác nhận trên Sổ ưu đãi giáo dục

- Xác nhận làm sim SV…

Các ngày trong tuần thứ 2 đến  sáng thứ 6

+ Chiều thứ 4

+ Chiều thứ 6

 

Phòng 102

Khu D1

 

(cô Nga) 

 

2. Quy trình giải quyết các thủ tục trên:

- Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng (Mẫu số 11), Giấy chứng nhận sinh viên đang học trả nợ (Mẫu số 12), Giấy chứng nhận sinh viên hoãn nghĩa vụ quận sự (Mẫu số 13),

- Xác nhận theo yêu cầu khác (Mẫu số 14) ...

Sinh viên có nhu cầu xác nhận các loại hồ sơ trên vào trang web http://viethanit.edu.vn/index.php/vn-bn/biu-mu.html để downloads mẫu.

Kính mong lãnh đạo Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập phối hợp thực hiện.