Chế độ chính sách-Trợ cấp Xã hội

QUYẾT ĐỊNH cấp học bổng tài trợ Học kỳ II năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 14:49

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn;

Căn cứ Biên bản số 02 ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng xét cấp học bổng học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2013-2014;

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 12:27

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN


Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

 

Trang 2/2