Chế độ chính sách-Trợ cấp Xã hội

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2013-2014
Viết bởi admin   
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 12:27

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN


Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

 

Trang 2/2