Thông báo Về việc triệu tập đội hình tình nguyện hè 2017

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017; Căn cứ kế hoạch số 19/KH-ĐTN ngày 26/6/2017 của Ban Chấp hành đoàn thanh niên trường Cao Đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn về việc tổ chức hoạt động tình nguyện hè 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

BCH Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn, thông báo triệu tập đội hình tình nguyện hè 2017 như sau:

1. Thời gian: 15h00 ngày 21/7/2017

2. Địa điểm: Phòng tự học - TT TTTL

3. Thành phần:

- BCH đoàn thanh niên trường; Ban chỉ đạo chiến dịch tình nguyện hè 2017;

- Toàn thể đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia chương trình tình nguyện hè 2017;

- Đoàn viên chưa đăng ký (có nhu cầu tham gia);

4. Nội dung:

- Chốt danh sách đội hình, phân chia các nhóm hoạt động;

- Triển khai các nội dung kế hoạch.