Thông báo Về việc triệu tập đoàn viên sinh viên chương trình giao lưu Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên năm học 2016 – 2017. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Ban chấp hành Đoàn - Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn xây dựng kế hoạch chương trình giao lưu với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ 18h00 – 19h30, ngày 17/05/2017 (thứ 4);

- Địa điểm: Hội trường nhà tròn.

2. Đối tượng tham gia

- Khách mời: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường;

- Toàn thể Đoàn viên, sinh viên các khóa.

3. Nội dung: (Chương trình chi tiết kèm theo)

- Tổ chức chiếu phim “Hồ Chí Minh – Hình ảnh của Người”

- Giao lưu tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Trao thưởng Hội thi Ánh sáng soi đường do Trung ương Đoàn tổ chức trực tuyến.

4. Tổ chức thực hiện:

- BCH Đoàn trường xây dựng nội dung chương trình và thông báo triệu tập đến toàn thể đoàn viên, sinh viên tham dự.

- Phòng Hành chính – Quản trị bố trí hội trường tròn và hỗ trợ âm thanh, máy chiếu, nước uống cho đại biểu, khách mời.

- Liên chi đoàn các khoa, chi đoàn thông báo triển khai tới toàn thế đoàn viên, sinh viên tham dự chương trình

CHƯƠNG TRÌNH

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Chủ đề: Nhớ ơn người

Thời gian

Nội dung

17h45 - 18h00

Tập trung

18h00 - 18h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

18h10 - 18h40

Chiếu phim “Hồ Chí Minh – Hình ảnh của người”

18h40 - 19h10

Giao lưu “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

19h10 - 19h20

Trao giải Hội thi Ánh sáng soi đường do Trung ương đoàn tổ chức

19h20 - 19h25

Trao quà tặng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn – Ngô Thị Thùy My – CCDH16A

19h30

Kết thúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Chủ đề: Nhớ ơn người

Thời gian

Nội dung

17h45 - 18h00

Tập trung

18h00 - 18h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

18h10 - 18h40

Chiếu phim “Hồ Chí Minh – Hình ảnh của người”

18h40 - 19h10

Giao lưu “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

19h10 - 19h20

Trao giải Hội thi Ánh sáng soi đường do Trung ương đoàn tổ chức

19h20 - 19h25

Trao quà tặng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn – Ngô Thị Thùy My – CCDH16A

19h30

Kết thúc