Công tác Học sinh - Sinh Viên

Quyết định Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 14:16

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

 
Thông báo V/v tổ chức chào cờ tháng 3/2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 16:40

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng trong năm học 2016 - 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc sinh viên tham gia chào cờ tháng 3/2017 như sau:

 
Sinh hoạt toàn thể Sinh Viên nội trú PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 08:59

Được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường vào lúc 19h00 ngày 23/02/2017,Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức buổi Sinh hoạt toàn thể sinh viên đang ở trong khu nội trú học kỳ II năm học 2016-2017 của nhà trường.

 
Thông báo V/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2016-2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 13:52

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2014/TTLT – BGDĐT – BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

 
Thông báo V/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ nội trú đối với sinh viên ở KTX Năm học 2016-2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 09:54

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 12/2016/TTLT – Bộ LĐTBXH– BGDĐT – BTC ngày 16/6/2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

 
Thông báo V/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn, giảm học phí Học kỳ II , Năm học 2016-2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 15:35

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT – BGDĐT – BTC - BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí;

 
Quyết định Về việc ban hành Quy định xét học bổng khuyến khích học tập trong sinh viên PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 08:58

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CĐVH ngày 29/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường;

 
Quyết định Về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên Học kỳ I - Năm học 2016-2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ ba, 10 Tháng 1 2017 09:44

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

 

Trang 1/3