Công tác Học sinh - Sinh Viên

Thông báo V/v Triệu tập đoàn viên sinh viên tham dự chương trình khai giảng năm học 2017-2018 và đón Tân sinh viên khóa 11 (2017-2020)
Viết bởi admin   
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 16:51

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-ĐTN ngày 02/10/2017 của Đoàn trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc tổ chức chương trình khai giảng năm học 2017-2018 và đón tân sinh viên Khóa 11 (2017-2020) đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

 
Quyết định Về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017
Viết bởi admin   
Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 14:31

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

 
Thông báo về việc đăng ký sử dụng xe Buýt có trợ giá, ưu tiên cho học sinh, sinh viên
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 14:14

Căn cứ công văn số 606/TTĐTH&VTCC-QLV ngày 28/9/2017 về việc tuyên truyền sử dụng xe Buýt có trợ giá, ưu tiên cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng của giám đốc Trung tâm điều hành đèn THGT & vận tải công cộng;

 
Thông báo V/v sinh viên khóa 11 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017 – 2018
Viết bởi admin   
Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 09:19

Thực hiện kế hoạch số 358/KH-CĐVH ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018 của Hiệu trưởng, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 11 tham gia, cụ thể như sau:

 
Thông báo V/v sinh viên khóa 9 và khóa 10 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017 – 2018
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 08:37

Thực hiện kế hoạch số 358/KH-CĐVH ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018 của Hiệu trưởng, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 9 và khóa 10 tham gia, cụ thể như sau:

 
Thông báo V/v Tổ chức chào cờ tháng 9/2017
Viết bởi admin   
Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 09:25

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 09/2017, cụ thể như sau:

 
Quyết định Về việc ban hành chế độ ưu đãi đối với thí sinh trúng tuyển từ năm tuyển sinh 2017
Viết bởi admin   
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 09:24

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

 
Thông báo V/v Triển khai mua BHYT bắt buộc đối với HSSV năm học 2017 -2018
Viết bởi admin   
Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 10:34

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế có sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh, sinh viên.

 

Trang 1/4