Chương trình đào tạo

Căn cứ vào việc Quyết định ban hành chương trình khung Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn có các ngành đào tạo như sau:
Quyết định ban hành chương trình khung 

Ngành Tin học ứng dụng:

Công nghệ CAD/CAM/CNC

Đồ họa máy tính

Tin học viễn thông

Thiết kế kiến trúc

Ngành Khoa học máy tính:

Hệ thống thông tin.

Lập trình máy tính

Mạng máy tính

Ngành Thương mại điện tử:

 Quảng cáo và quan hệ cộng đồng.

 Thương mại điện tử

Ngành Marketing:

Quản trị thông tin Marketing