Ứng dụng sự co giãn của một hàm số trong kinh doanh

Một ứng dụng quan trọng của hệ số co giãn của cầu theo giá là hệ số này giúp doanh nghiệp lập chiến lược giá phù hợp để có thể nâng cao doanh thu.

Khi tăng giá bán đối với một loại hàng hóa nào đó thì lượng cầu sẽ giảm, do vậy lượng bán ra sẽ giảm. Việc tăng giá bán sẽ làm cho doanh thu tăng nhưng đồng thời việc giảm lượng bán sẽ làm giảm doanh thu. Ngược lại, nếu người bán giảm giá thì lượng bán ra có thể tăng. Khi đó doanh thu sẽ giảm đi do giá giảm nhưng mặc khác doanh thu tăng lên do lượng bán ra tăng. Trong hai trường hợp trên ta khó xác định chính xác liệu rằng doanh thu từ việc bán hàng có tăng hay không. Hệ số co giãn sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.

Ý nghĩa kinh tế của hệ số co giãn

t1

t2

t3

t4