Tản mạn về Ngày Doanh nhân Việt Nam

Kể từ năm 2004, ngày 13.10 hàng năm được chọn kỷ niệmlà ngày Doanh nhân Việt Nam. Sự kiện này mở ra một trang mới trong lịch sử kinh tế Việt Nam, khi doanh nhân được thừa nhận có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia.


Nhìn lại lịch sử, thuật ngữ thương nhân xuất hiện trước doanh nhân trong quan niệm về các tầng lớp trong xã hội. Xuất phát từ thực tế nền kinh tế tự cung tự cấp và tính tự trị của cộng đồng làng xã nên gần như không có nhu cầu trao đổi hàng hoá với bên ngoài. Về kinh tế, đây là thời kỳ “trọng nông ức thương”. Do vậy, trong con mắt dân gian, thương nhân/nhà buôn thường được nhắc đến bằng những cụm từ không mấy thiện cảm: là kẻ “buôn gian bán lận”, “đong đầy bán vơi”, “thật thà cũng thể lái trâu” hay khi đề cập đến các tầng lớp dân chúng trong xã hội, người ta thường xếp thương nhân là hạng người thấp nhất trong xã hội “sĩ nông công thương”, nhà buôn đồng nghĩa với gian thương...Quan điểm ấy về thương nhân ở Việt Nam duy trì và gắn liền cùng với lịch sử của một xã hội thuần nông.


Thật ra, cách nhìn trên về thương nhân còn mang nhiều tính phiến diện, bởi bên cạnh mặt trái của những nhà buôn (ở đây ít nhiều bị chi phối bởi tính thiển cận của một nền kinh tế trọng nông - chỉ có nông nghiệp mới tạo ra của cải) thì bản thân thương nhân đã có những đóng góp rất lớn cho xã hội, cách mạng. Đó là Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ trong lĩnh vực buôn bán vải sợi; là Bạch Thái Bưởi gắn với hàng hải, khai thác than, in ấn; là Lê Văn Gẫm vượt biển đi buôn đến nhiều nước trên thế giới; thương nhân Nguyễn Sơn Hà với hãng sơn Resistanco...


Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, và tính hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã lớn mạnh cả về số và chất lượng. Tính đến nay, doanh nhân Việt Nam đã có hơn 1 triệu và ngày càng tăng nhanh cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp SME (chỉ tính số lượng đã gia nhập HộiDoanh nhân Việt Nam). Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2017 đã có 91.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Họ là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và đóng góp vô cùng lớn cho sự phát triển của đất nước.


Sự ra đời, tồn tại, phát triển của Doanh nhân Việt Nam cũng như những đóng góp của họ luôn gắn liền với lịch sử và do thực tiễn chi phối.Nhận thức đúng đắn vai trò và tạo điều kiện để doanh nhân phát triển là bước đi thích hợp để đưa đất nước tiến lên.


Từ chỗ đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng các giai tầng xã hội trước đây đến việc dành hẳn một ngày trong năm để tôn vinh họ là một cách nhìn biện chứng của Đảng, Nhà nước ta về Doanh nhân Việt Nam./.

TrầnVănThái – KhoaCơbản