Chính quy

Qui chế - Qui định PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 16:44

LogoQui chế - Qui định của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn đối với sinh viên:

 
Quy định miễn, giảm học phí NH 2010-2011 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 16:38

LogoKính gửi: Các đơn vị thuộc trường

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010 TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Phòng Công tác sinh viên thông báo việc nộp học phí và làm thủ tục nhận tiền miễn, giảm học phí năm học 2010-2011 như sau :

 
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo PDF. In Email
Viết bởi admin   
Chủ nhật, 10 Tháng 6 2012 01:06
Căn cứ vào việc Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn có các ngành đào tạo như sau:
 
Chương trình đào tạo PDF. In Email
Viết bởi admin   
Chủ nhật, 10 Tháng 6 2012 01:06
Căn cứ vào việc Quyết định ban hành chương trình khung Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn có các ngành đào tạo như sau:
 

Trang 5/6