Chính quy

Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 11 Tháng 10 2013 14:31

Thực hiện kế hoạch số 275/KH-CĐVH ngày 08/10/2013 của Hiệu trưởng nhà trường về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013 – 2014, phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể HSSV và GVCN, cụ thể như sau:

 
Thông báo về việc cho sinh viên toàn trường nghỉ học ngày 19/9/2013
Viết bởi admin   
Thứ tư, 18 Tháng 9 2013 16:20

Căn cứ Công điện số 52/CĐ-PCLB ngày 18/9/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

Thực hiện Công văn số 3047/SGDDT-VP ngày 18/9/2013 về phòng chống bão lụt và học sinh nghỉ học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

 
Thông tin tuyển sinh 2012
Viết bởi admin   
Thứ tư, 13 Tháng 6 2012 15:45

tuyen sinhThông tin tuyển sinh 2012:

- Năm học 2012-2013: được giao 1.600 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy và 550 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy.

- Năm học 2007-2008: được giao 720 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính qui; tuyển sinh thực tế 376 sinh viên.

- Năm học 2008-2009: được giao 850 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính qui; tuyển sinh thực tế 566 sinh viên.

- Năm học 2009-2010: được giao 1000 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính qui; và 500 chỉ tiêu hệ trung cấp chính qui; tuyển sinh thực tế 950 sinh viên hệ cao đẳng chính qui.

Đến năm 2010 tổng số sinh viên của trường là 1.892 sinh viên hệ cao đẳng chính qui

 
Qui chế - Qui định
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 16:44

LogoQui chế - Qui định của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn đối với sinh viên:

 

Trang 4/6