Chính quy

Thông tin tuyển sinh 2012
Viết bởi admin   
Thứ tư, 13 Tháng 6 2012 15:45

tuyen sinhThông tin tuyển sinh 2012:

- Năm học 2012-2013: được giao 1.600 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy và 550 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy.

- Năm học 2007-2008: được giao 720 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính qui; tuyển sinh thực tế 376 sinh viên.

- Năm học 2008-2009: được giao 850 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính qui; tuyển sinh thực tế 566 sinh viên.

- Năm học 2009-2010: được giao 1000 chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính qui; và 500 chỉ tiêu hệ trung cấp chính qui; tuyển sinh thực tế 950 sinh viên hệ cao đẳng chính qui.

Đến năm 2010 tổng số sinh viên của trường là 1.892 sinh viên hệ cao đẳng chính qui

 
Qui chế - Qui định
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 16:44

LogoQui chế - Qui định của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn đối với sinh viên:

 
Quy định miễn, giảm học phí NH 2010-2011
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 16:38

LogoKính gửi: Các đơn vị thuộc trường

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010 TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Phòng Công tác sinh viên thông báo việc nộp học phí và làm thủ tục nhận tiền miễn, giảm học phí năm học 2010-2011 như sau :

 
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
Viết bởi admin   
Chủ nhật, 10 Tháng 6 2012 01:06
Căn cứ vào việc Quyết định ban hành chuẩn đầu ra  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn có các ngành đào tạo như sau:
 

Trang 4/5