Hoạt động đào tạo ngắn hạn

Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo CNTT (CIO) tại Hà Tĩnh năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 25 Tháng 9 2014 10:27

Chiều ngày 24/09/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện ứng dụng, phát triển CNTT cho Lãnh đạo CNTT – CIO là thành viên của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, Giám đốc CNTT (CIO) và cán bộ chuyên trách CNTT trực thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.