Nhóm ngành Mạng máy tính và công nghệ thông tin

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính là công tác thiết kế, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính, bảo về hệ thống khỏi những hành động phá hoại, đánh cắp dữ liệu, đảm bảo cho hệ thống vận hành thông suốt, an toàn.

Ngành quản trị mạng máy tính trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về CNTT và mạng máy tính, về cơ sở hạ tầng mạng, về an ninh và bảo mật mạng máy tính; khắc phục sự cố máy tính và hệ thống mạng; quản trị và bảo trì hệ thống máy tính và mạng máy tính; thiết kế và thi công, cài đặt và vận hành hệ thống mạng máy tính vừa và nhỏ.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên thiết kế và vận hành hệ thống mạng
 • Chuyên viên quản trị hệ thống mạng
 • Chuyên viên tư vấn về quản trị mạng máy tính
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng mạng máy tính

An ninh mạng

An ninh mạng là một trong nhưng lĩnh vực quan trọng trong các hệ thống thông tin hạ tầng trọng yếu của một quốc gia. Hiện nay, An ninh mạng là ngành học đang thu hút một lượng lớn nhân lực để phục vụ cho việc xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương và đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp trong thương mại điện tử và giao dịch điện tử.

Ngành An ninh mạng trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thiết kế, lắp đặt các hệ thống mạng; xử lý sự cố máy tính; quản trị hệ thống máy chủ, triển khai các ưng dụng trên hạ tầng mạng; phân tích các phương thức tấn công; phân tích và xử lý mã độc/ phần mềm độc hại; triển khai hệ thống tường lửa, hệ thống dò tìm, phát hiện và ngăn chặn sự tấn công và thâm nhập trái phép của tin tặc nhằm bảo vệ dữ liệu lưu trữ và truyền thông mạng.

Cơ hội việc làm:

 • Chuyên viên an ninh mạng tại các cơ quan
 • Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng
 • Các cơ quan, đơn vị phụ trách về an toàn thông tin
 • Làm việc cho các công ty máy tính, phần mềm

Thiết kế trang web

Website là một phần không thể thiếu đối với các công ty, doanh nghiệp; một website ấn tượng, bắt mắt; làm nổi bật được ý tưởng, sản phẩm của doanh nghiệp và thu hút được sự quan tâm của nhiều người sẽ trở thành một công cụ quảng bá hữu hiệu, tạo lợi thế cho các công ty, doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu…

Trang bị cho sinh viên khả năng tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web, vận hành, quản trị và xử lý các sự cố liên quan đến việc tấn công, khôi phục website. Ngoài ra, còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng, kiến thức và công nghệ mới nhất để xây dựng các website một cách chuyên nghiệp hoặc triển khai các ứng dụng thương mại điện tử.

Cơ hội việc làm:

 • Nhân viên thiết kế website cho các công ty, doanh nghiệp
 • Nhân viên quản trị website
 • Nhân viên lập trình website tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế website
 • Chuyên viên phát triển, lập trình web.

Lập trình máy tính

Hãy biến nhưng ước mơ của bạn bằng những chương trình được lập trình trên máy tính, hãy biến máy tính thành những người giúp việc và là công cụ trọng học tập và công việc của bạn. Đó là những gì mà ngành lập trình máy tính có thể mạng đến cho bạn. Hiện nay, tỷ lệ những sinh viên khởi nghiệp thành công bằng CNTT chiếm tỉ trọng khá cao – Đó là những nhà lập trình máy tính.

Ngành Lập trình máy tính trang bị cho sinh viên các kiến thức về phần cứng, quản trị dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, sử dụng phần mềm; đào tạo chuyên sâu về các phương pháp phân tích thiết kế để xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bằng cách sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình hiện đại nhật.

Cơ hội việc làm:

 • Lập trình viên trong lĩnh vức công nghệ phần mềm
 • Chuyên viên lập trình
 • Các ban quản lý dự án, sở, ban, ngành, đơn vị có ứng dụng CNTT
 • Các khu chế tác, gia công, nghiên cứu phát triển phần mềm

Quản trị cơ sở dữ liệu – Xử lý dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) là sự kết hợp giữa việc ứng dụng các hệ thống thông tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và khả năng phân tích, xây dựng các CSDL chuyên dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Ngành quản trị cơ sở dữ liệu trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng để xác định các yêu cầu của hệ thống, từ đó lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, cài đặt, sao lưu, kiểm soát, xử lý, duy trì hệ thống CSDL; xác định cách lưu trữ hiệu quả nhất để cung cấp tới người cần sử dụng thông tin vào đúng thời điểm; đưa ra các giải pháp bảo mật và nâng cấp thường xuyên các hệ thống CSDL; tích hợp các hệ thống CSDL với nhau.

Cơ hội việc làm:

 • Nhân viên quản trị CSDL của các hệ thống thông tin
 • Nhân viên quản trị dữ liệu lớn, được lưu trữ trên hệ thống máy tính như các tổ chức tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, các công ty công nghệ thống tin, tổ chức tư vấn quản lý.

Xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành CNTT. Xử lý dữ liệu vừa là khâu xử thông tin để cho biết kết quả theo yêu cầu, cũng là khâu chuẩn bị dữ liệu vào cho một hệ thống thông tin.

Ngành xử lý dữ liệu trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, nội dung, quy trình xử lý thông tin, dữ liệu trong các cơ quan, doanh nghiệp; cấu trúc của nhiều loại dữ liệu cơ bản, cách thu thập, thiết kế và lưu trữ các loại dữ liệu đó; kỹ năng sử dụng, cài đặt, bảo trì máy tính; thiết kế cấu trúc dữ liệu dựa trên các yêu cầu của khách hàng; sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý dữ liệu.

Cơ hội việc làm:

 • Nhân viên quản trị CSDL tham gia vào các dự án thiết kế – kiểm tra – bảo trì – nâng cấp các hệ thống xử lý dữ liệu các hệ thống thông tin.
 • Trực tiếp tham gia xử lý dữ liệu hoặc giám sát quá trình xử lý dữ liệu tại các công ty, doanh nghiệp.

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin là ngành công nghệ thuộc hàng hot nhất hiện nay trong các ngành công nghệ cao của thế kỷ 21. Phần lớn các học sinh có khả năng học tập từ khá trở lên chọn công nghệ thông tin là ngành để biến những ý tưởng sáng tạo, đột phá của mình thành những sản phẩm mang đặc trưng của cá nhân. Thu nhập cao và thành công trong ngành CNTT là khả thi và có sức hút lớn.

Ngành CNTT, đặc biệt là chuyên ngành về ứng dụng phần mềm sẽ tạo cho người học những kỹ năng về phân tích, đánh giá việc ứng dụng CNTT tại nhiều loại hình doanh nghiệp và đề xuất giải pháp cải tiến, kiến thức về phân tích, thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính; kiên thức về bảo mật thông tin, quản trị dữ liệu, kiểm thử phần mềm.

Cơ hội việc làm:

 • Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính
 • Chuyên viên bảo trì hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu.
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng, đào tạo và chuyển giao phần mềm ứng dụng
 • Chuyên viên bảo mật thông tin, kiểm thử phần mềm
 • Tự mở doanh nghiệp hoặc làm việc tự do (freelancer)

Tin học văn phòng – Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Ngành tin học văn phòng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về máy tính; các phần mềm máy tính dung cho văn phòng; phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cơ bản; cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ… Người học được trang bị kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office và các thiết bị văn phòng thông dụng: sao lưu, phục hội, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính; lắp ráp, cài đặt hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ; thiết kế đồ họa và xử lý ảnh phục vụ công tác văn phòng. Ngoài ra, còn trang bị thêm cho sinh viên kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mạng nội bộ và kỹ năng thiết kế, lắp ráp, cài đặt, quản trị hệ thống mạng; phân tích thiết kế, quản lý hệ thống thông tin văn phòng; sử dụng ngôn ngữ lập trình…

Cơ hội việc làm:

 • Thư ký văn phòng tại các công ty
 • Nhân viên thiết kế quảng cáo
 • Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng
 • Làm việc cho các công ty máy tính, phần mềm…
 • Quản lý phòng Internet

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ra máy tính

Ngành Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính, phần cứng máy tính, thiết kế web, dịch vụ mạng Internet, hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng… Người học được trang bị kỹ năng lắp đặt, cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm; hoạch định, thiết kế hệ thống mạng; phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý các sự cổ trong hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi; xây dựng, quản trị và bảo dướng mạng LAN.

Cơ hội việc làm:

 • Nhân viên kinh doanh máy tính và thiết bị công nghẹ
 • Nhân viên bảo trì và sửa chữa máy tính
 • Kinh doanh dịch vụ sửa chữa, lắp ráp máy tính
cong thong tin dao tao thu vien trang ca nhan Logo_KTX Logo_Jobs