Nhóm ngành Khách sạn, Nhà hàng, Kế toán, Kiểm toán

Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị khách sạn trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơn bản của khách sạng như: Lễ tân, nhà hàng, buồng, phục vụ lễ, hội nghị, hội thảo; kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng; xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua săm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoăc sự kiện; kỹ năng phân tích, đánh giá, xác đinh nghuyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận.

Cơ hội việc làm:

Vị trí nhân viên nghiệp vụ tại bọ phận lễ tân, lưu trú tại các khách sạng trong và ngoài nước

Nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên phục vụ hội nghị

Giám sát bộ phận, trưởng bộ phận; quản lý khách sạn…

Marketing du lịch

Marketing du lịch bao gồm toàn bộ hoạt động marketing nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng trong ngành du lịch.

Ngành Marketing du lịch trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho một chuyên gia marketing trong tương lại; đào tạo sinh viên có khả năng phân đoạn, lựa chọn thi trường trong điểm cho doanh nghiệp du lịch; xuacs tiến quảng bá điểm đến du lịch; xây dựng chương trình Marketing du lịch qua các phương tiện truyền thống và Internet

Cơ hội việc làm:

  • Trưởng nhóm Marketing; Trưởng nhóm bán sản phẩm dịch vụ
  • Nhân viên Marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng
  • Nhân viên kinh doanh hoặc chuyên viên tại các phòng quản lý trong doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch

Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội – Kế toán vật tư

Ngành Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trang bị cho sinh viên kiến thức về pháp luật, kinh tế, xã hội; hạch toán kế toán; các chương trình phần mềm quản lý lao động, phần mềm kế toán và phần mềm bảo hiểm xã hội; tình hình sử dụng lao đồng, phương pháp tình lương và bảo hiểm xã hôi; tình hình sử dụng lao động, phương pháp tính lương và bảo hiểm xã hội tại các tổ chứ, doanh nghiệp.

Trang bị kỹ năng xử lý chứng từ, lập báo cáo kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội; quyết toán thuế; lập hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao đồng, đăng ký thang bảng luonwg và bảo hiểm xã hội; sử dụng thành thạo phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lương, quản lý lao động và bảo hiểm xã hội; tham mưu, đề xuất được cho lãnh đạo những ý kiến phù hợp làm cho công tác hạch toán kế toán, quản lý lao động và bảo hiểm xã họi đúng pháp luật.

Cơ hội việc làm:

  • Kế toán tiền lương
  • kế toán thuế thu nhập cá nhân
  • Quản lý nhân sự và giải quyết các chế độ lao động tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sở, ban, ngành…

Kế toán vật tư

Ngành Kế toán vật tưở bác Trung cấp trang bị cho người học kiến thức về pháp luật, kinh tế, xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, vật tư, quản lý kho; kiến thức cơ bản về tổ chức quản lý vật tư, quản lý kho trong các doanh nghiệp sản xuất như: kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán hàng tồn kho, kế toán, lưu chuyển hàng hoá, kế toán vật tư, quản lý tồn kho; các phần mềmtin học thông dụng kế toán vật tư như: kế toán máy, quản lý vật tư trên excel.

Trang bị kỹ năng tổ chức kế toán phù hợp với các phương pháp kế toán hàng tồn kho, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh; tổng hợp số liều về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, đánh giá phân loại tình hình nhập xuất và quản lý nguyên vật liệu.

Cơ hội việc làm:

  • Kế toán vật tư
  • Thủ kho
  • Kế toán kho
  • Kế toán công trình tại các doanh nghiệp thương mại, sản xuất.
cong thong tin dao tao thu vien trang ca nhan Logo_KTX Logo_Jobs