Thông báo v/v kiểm tra và cung cấp thông tin để cấp học bổng khuyền khích học tập học kỳ I/2019-2020

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-CĐVH ngày 26/03/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2019 – 2020.

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên kiểm tra và cung cấp thông tin như sau (có danh sách kèm theo):
+ Đối với sinh viên có đầy đủ (số CMND; ngày cấp CMND; số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn) đề nghị kiểm tra lại thông tin.
+ Đối với sinh viên chưa có (số CMND; ngày cấp CMND; số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn) đề nghị cung cấp mới thông tin.

Sinh viên cung cấp mới thông tin hoặc có điều chỉnh thông tin bị sai thì gửi về mail:ntslam@vku.udn.vn trước ngày 13/05/2020.
Ví dụ: K13C0001 Nguyễn Văn A;  số CMND 4456789123; ngày cấp CMND: 01/01/2000; Tài khoản: 2006200063961

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ