Thông báo về việc cấp kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên khóa 13

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-CĐVH ngày 24/12/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên khóa 13 (2019-2022).

Phòng Kế hoạch – Tài chính có Thông báo số 04/TB-KHTC ngày 19/03/2020 về việc cấp kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên Khóa 13 như sau:

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm danh sách) cung cấp số chứng minh nhân dân, số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng.

Thông tin cung cấp số chứng minh nhân dân, số tài khoản gửi về địa chỉ mail: phongKHTC@viethanit.edu.vn trước ngày 23/03/2020.

Ví dụ: K13C0001 Nguyễn Văn A; CMND 4456789123; Tài khoản: 2006200063961

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ