Thông báo về việc nộp học phí HK II năm học 2019-2020 qua ngân hàng (đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-CĐVH ngày 05/08/2019 về việc quy định mức thu học phí đào tạo hệ chính quy (xem chi tiết Quyết định tại đây).

Phòng Kế hoạch – Tài chính có Thông báo số 03/TB-KHTC ngày 12/03/2020 về việc thực hiện thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 qua tài khoản ngân hàng như sau:

Hình thức và thời gian nộp tiền:
+ Đợt 2: Ngày 13/03/2020

Danh sách sinh viên K12 (xem tại đây)
Danh sách sinh viên K13 (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên có đầy đủ số tiền học phí trong tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng, để ngân hàng trích chuyển khoản 01 lần duy nhất vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13/03/2020.

Hoặc nộp tiền vào tài khoản Trường theo thông tin sau:
Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.
Số tài khoản: 2006201001299 – Tại Ngân hàng: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

(Ghi chú: Sinh viên ghi đầy đủ: <Họ và tên> ; <Mã sinh viên>; <Học phí kỳ II/19-20> tại dòng nội dung. Ví dụ: Nguyễn Văn A; K13C05A001; Học phí kỳ II/19-20)

Sau thời hạn trên những sinh viên nào không hoàn thành việc nộp học phí, nhà trường sẽ xử lý theo quy chế đào tạo quy định.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ