THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

Ngày 03/01/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng.

Đây là kết quả của sự phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện Kết luận số 542/TB-VPCP ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặt thù để phát triển Đại học Quốc gia hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực của cả 2 trường và Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin  và Truyền thông Việt – Hàn hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 46 ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định 135 ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46 ngày 21/4/2017 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Công tác chuẩn bị cho đào tạo hệ đại học đã được triển khai từ năm 2013, ngay khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2056/QĐ-TTTg ngày 07/11/2013 về việc phê duyệt danh mục dự án ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại năm 2013. Thực hiện Dự án nâng cấp này, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ; biên soạn và biên dịch giáo tình tài liệu đối với 18 ngành đào tạo hệ đại học; bổ sung trang thiết bị, máy móc, xây dựng phòng Lab, phòng thực hành…

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn ra đời là cần thiết và phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghệ thông tin của TP. Đà Nẵng; là nguồn bổ sung nhân lực cho Khu Công nghệ cao của TP. Đà Nẵng; góp phần phục vụ cho chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam nói chung và khu vực Miền Trung, Tây Nguyên nói riêng.

Minh Nhựt – Phòng TCCB-LĐ

Chia sẻ