Thông báo về việc cấp kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên Khóa 13 (2019-2022)

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-CĐVH ngày 24/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên Khóa 13 (2019-2022).

Phòng Kế hoạch – Tài chính có Thông báo số 83/TB-KHTC ngày 31/12/2019 về việc cấp kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên Khóa 13 (2019-2022) như sau:

1. Sinh viên (đã có thông tin số CMND và số tài khoản ngân hàng): Đính kèm danh sách.
+ Kiểm tra lại số Chứng minh nhân dân, Số tài khoản ngân hàng.
+ Nếu có sai sót đề nghị sinh viên cập nhật mới thông tin tại Phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 08/01/2020.
+ Thời gian thực hiện chi trả: Đợt 1, tháng 01/2020.

2. Sinh viên (chưa có số Chứng minh nhân dân, Số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng)
+ Yêu cầu cung cấp cho Phòng Kế hoạch – Tài chính (Tầng 2 – Khu Hành chính) trước ngày 08/01/2020 (Đính kèm danh sách).
+ Thời gian thực hiện chi trả: Đợt 2, tháng 02/2020.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ