Thông báo về việc làm hồ sơ một số chế độ ưu đãi tuyển sinh đối với sinh viên khóa 13

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-CĐVH ngày 25/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành một số chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên.

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo thực hiện làm hồ sơ ưu đãi trong tuyển sinh năm 2019 dành cho sinh viên Khóa 13 (2019-2022) như sau:

1. Nội dung: thực hiện thủ tục làm hồ sơ ưu đãi trong tuyển sinh năm 2019 dành cho sinh viên Khóa 13 (xem chế độ ưu đãi kèm theo tại Quyết định).

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 18/12/2019 (sau thời gian này Phòng CT&CTSV sẽ không giải quyết các hồ sơ không đúng thời gian).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Phòng D102 – Khu D).

4. Hồ sơ yêu cầu gồm có:
– Đối với sinh viên có hộ khẩu thuộc KV1, KV2-NT và KV2:
+ Đơn xin cấp hỗ trợ kinh phí (có thể download tại đây hoặc nhận giấy tại Phòng CT&CTSV).
+ Bản sao hộ khẩu (có công chứng).
– Đối với sinh viên có điểm đầu vào từ 7,5 trở lên:
+ Đơn xin cấp hỗ trợ kinh phí (có thể download tại đây hoặc nhận giấy tại Phòng CT&CTSV).
+ Bảng điểm lớp 12.

Đề nghị sinh viên Khóa 13 (2019-2022) thuộc các diện ưu tiên trên nhanh chóng thực hiện các thủ tục để đảm bảo quyền lợi.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ