Thông báo về việc chi trả học bổng chính sách nội trú cho sinh viên HKI năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-CĐVH ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn “Về việc chi học bổng chính sách nội trú cho sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020″.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo việc chi trả học bổng chính sách nội trú cho sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

  1. Đối với Sinh viên Khóa 13 (2019-2022): Đã thực hiện việc chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân.
  2. Đối với Sinh viên khóa K11 (2017-2020) và 12 (2018-2021): đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo tại đây) mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên nhận tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (Tầng 2 – Khu Hành chính) vào ngày 11-12/12/2019.

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính: 02363.962968.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ