Thông báo về việc Sinh viên khóa 11, 12, 13 nợ học phí HKI năm học 2019-2020 và nợ cũ

Căn cứ Quy chế Kiểm tra, thi số 483/CĐVH ngày 15/05/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn tại điều 4 quy định ”Điều kiện và số  lần dự thi kết thúc môn học sinh viên phải đóng học phí theo đúng quy đinh của Nhà trường”.

Phòng Kế hoạch – Tài chính có Thông báo số 77/TB-KHTC ngày 03/12/2019 như sau:

Để đảm bảo cho kỳ thi học kỳ I, năm học 2019-2020 sắp tới, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo cho những sinh viên hiện vẫn còn nợ học phí (Danh sách đính kèm) nhanh chóng nộp học phí vào tài khoản ngân hàng trước ngày 10/12/2019.

Sau thời gian trên, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ gửi danh sách nợ học phí đến Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng để cấm thi những sinh viên còn nợ học phí.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ:
Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Số tài khoản: 2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Nội dung: < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí kỳ I/2019-2020>
Ví dụ : Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí kỳ I/2019-2020

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính: 0236.3962968 hoặc 0236.3962962 – Bấm số nội bộ: 215 (Gặp cô Lâm).

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ